links veiligheid

Onze overheid zegt dat straling veilig is, zolang we onder de stralingsnorm blijft. Die norm zou zijn bepaald a.d.h.v. onderzoeken. Uit die onderzoeken zou blijken dat het niet is aangetoond dat het gevaar oplevert. Maar ze bewijzen ook niet dat het veilig is.

De links naar onderzoeken die veiligheid aantonen:

…ehhhh….

….ja sorry, ik wil ze wel publiceren, maar rijksoverheid weigert om ze vrij te geven en niemand die ik ken, kent ze. Zet je aan het denken, of niet?